Govor

Hvala. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu oko tačke 3. Pauza 59 minuta, do 15:15 sati.