Govor

Ma želim ispraviti krivi navod kolegice kada je rekla da smo mi predložili loš tekst zakona. Nismo mi predložili loš tekst zakona, već smo predložili dobar Zakon, nije savršen, ali je dobar i puno bolji od postojećeg rješenja, postojećeg rješenja koje ne funkcionira, koje je blokirano 2018. godine, da ne elaboriram zašto i kako je blokirano provođenje sukoba interesa u institucijama BiH. Prema tome, kada je Ustavnopravna komisija usvojila ove amandmane, tad se narušava suština Zakona i tada dolazi ovo pismo ambasodora gdje kažu da će pomoći da se napravi dobar zakon, jer ovo što je sada sastavni dio Zakona, ovaj model, to nije dobro i ovo o čemu sam ja ranije diskutirao, to nije dobro, jer nećemo dobiti efektivan i funkcionalan mehanizam koji će omogućiti provođenje sukoba interesa i unaprijediti sistem sukoba interesa kako je to ranije sadržano u GRECO preporukama, ali i praksa i standardi EU slični ovome što smo mi predložili i ovo je što je predloženo osnovim tekstom neki minimum koji bi zadovoljio sve tadašnje, a evo i sadašnje političke aktere u smislu nekog kompromisa. Ovo što sada imamo nakon usvojenih amandmana od strane Ustavnopravne komisije, to je sada problem, jer nećemo dobiti dobar zakon koji će se moći provoditi, opet ćemo imati neka otvorena pitanja u provođenju zakona i mogućnost blokade. Hvala.