Govor

Hvala predsjedavajući. Član 105. Poslovnika, dakle gospođo Novaković-Bursać nije bitno jeste li pravnik, ne znam koliko ima pravnika u ovom Domu, ne trebaju biti svi pravnici, bitno je da li ste pripremljeni za ono što govorite i pokazali ste da aspsolutno niste. Jer član 105. Poslovnika nalaže Zakonodavno-pravnom sektoru da provjeri ispravnost svakog prijedloga zakona i Vi ste rekli da ovaj Zakon nije nomotehnički korektan. Međutim, Mišeljenje Zakonodavno- pravnog sektora kaže i tu Vam je na monitoru, možete kliknuti na njega, da ste se pripremili znali bi. Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora koji potpisuje rukovoditeljica Zakonodavno-pravnog sektora, gospođa Mirjana Kutanjac kaže – Prijedog zakona svojom strukturom, formom i stilom odražava pravila izrade pravnih propisa kako je i propisano Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Prema tome, reć ovdje da Zakon nije nomotehnički korektan, a pred Vama stoji Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora koje je naloženo Poslovnikom pokazuje temeljno neznanje ove materije, jer zakon ne da ne bi mogao doći u drugo čitanje, ne bi uopšte mogao doći pred nadležnu komisiju, već bi u skladu sa članom 105. o kojem govorim ukoliko bi imao nedostatke predlagači bi dobili deset dana ili sedam dana da ih isprave i ukoliko ih ne bi ispravili Kolegij bi odlučio da zakon ne može ići dalje. Međutim, Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora u potpunosti je kontra onoga što ste Vi rekli. Hvala.